Bakanlığımız;


* Ekonomi ve Enerji Bakanlığı----------------------------------------  http://www.ekonomi.gov.ct.tr/
Bağlı Daireler;* Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayitlik Dairesi ------------------- www.rkmmd.gov.ct.tr


* Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi------------------- www.parakambiyo.gov.ct.tr

* Ticaret Dairesi Müdürlüğü ------------------------------------------ www.ticaret.gov.ct.tr

* Sanayi Dairesi Müdürlüğü ------------------------------------------ www.sanayi.gov.ct.tr


* Gümrük ve Rüsumat Dairesi---------------------------------------- www.kktcgumruk.net


* Hazine ve Muhasebe Dairesi-------------------------------------- www.hazine.gov.ct.trBağlı Kurum ve Kuruluşlar;

*Kobigem----------------------------------------------------------------- www.kobigem.gov.ct.tr

* Rekabet Kurulu-------------------------------------------------------- rekabet.gov.ct.tr
* Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu---------------------------------------- www.kibtek.com

* Kalkınma Bankası ---------------------------------------------------- www.kktckb.org/tr

* Rekabet Kurulu ------------------------------------------------------- rekabet.gov.ct.tr 

* Kıbrıs Türk Petrolleri ----------------------------------------------
-- www.ktpetrolleri.com

* Kıbrıs Sigorta Şti.-----------------------------------------------------
 www.kibrissigorta.com