Olgun Yetişmiş 
 



Şube Adı:
 Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi



Görevi: Müdür 



Dahilisi : 128



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr






 












Meltem Dedeoğlu  



Şube Adı:
 Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi




Görevi: Şube Amiri



Dahilisi : 113



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr






 












Murat Tekman 



Şube Adı:
 Sınai Mülkiyet Şubesi



Görevi: I.Derece Sınai Mülkiyet Memuru



Dahilisi 152



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 
 












Didem Müderrisoğlu 



Şube Adı:
 Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi



Görevi: I.Derece Sınai Mülkiyet Memuru



Dahilisi : 148



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 











Cemile Selen Ertugan



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: I. Derece Şirketler Memuru



Dahilisi : 138



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 
 















Ahmet Babahan



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: I.Derece Sınai Mülkiyet Memuru



Dahilisi 143



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 









Sinan Sarıkaya



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: I. Derece Resmi Kabz İşleri ve Tasfiye Memuru



Dahilisi 151



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 
 

Ayşen Gardiyanoğlu



Şube Adı: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi



Görevi: Hukuk İşleri (Hizmet Alımı)



Dahilisi 113



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr


 
 









 

Emine Kerem



Şube Adı: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi



Görevi: II. Derece I. Sınıf Katip



Dahilisi 119



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 


 







 

Hüseyin Çakan



Şube Adı:  Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi



Görevi: Geçici Memur (Tasfiye İşleri) 



Dahilisi 156



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr












 

 

Elif Caymaz



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Geçici Memur (Halkla İlişkiler)



Dahilisi : 124



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr



 


 







 

Derya Çocuk



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Geçici Memur (Halkla İlişkiler)



Dahilisi : 115



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 
 










Murat Kavaz



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Geçici Memur (Arşiv Memuru)



Dahilisi 118



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 
 









 

Ömerali Gölcü



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: İşçi Kadrosu (Şirketler Arşivi)



Dahilisi 165



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 
 









 

Hasan Bölükbaşı



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Geçici İşçi (Halkla İlişkiler)



Dahilisi 123



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 
 









 

Volkan Eskiköy



Şube Adı: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi



Görevi: Geçici İşçi (Bilgi işlem - Tasfiyeler)



Dahilisi 155



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 
 









 

Tolga Menteş



Şube Adı: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi



Görevi: Geçici İşçi (Muhasebe)



Dahilisi 150



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 
 









 

Cevdet Çelik



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Geçici İşçi (Tasfiyeler)



Dahilisi 149



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 








 

 

Güler Keleşzade



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Geçici İşçi (Şirket Kayıt İşleri)



Dahilisi 130



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 
 









 

Gamze Kasapoğlu



Şube Adı: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi



Görevi: Geçici İşçi (Müdür Sekreteri - Resmi Gazete)



Dahilisi : 128 



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 









 

Eda Keleşzade



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Geçici İşçi (Şirket Kayıt İşleri)



Dahilisi 114



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 








 

 

Salahi Öztenekecioğlu



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Geçici İşçi (Şirket Kayıt İşleri)



Dahilisi 114



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 
 









 

Ayşen Öksüz



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Geçici İşçi (Tasfiyeler)



Dahilisi 146



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 








 

 

Feray Kahraman



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Geçici İşçi (Tasfiyeler)



Dahilisi 147



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr












 

 

İlşen Tünay



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Geçici İşçi (Tasfiyeler)



Dahilisi 156



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 








 

 

Mustafa Zeybek



Şube Adı: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi



Görevi: Geçici İşçi (Odacı)



Dahilisi 134



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 
 









 

İlgen Öcal



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Özelleştirme Yasası  (Tasfiyeler)



Dahilisi 125



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 








 

 

Orhan Özlem



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Özelleştirme Yasası  (Tasfiyeler)



Dahilisi 154



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 









 

Nazan Ekinci



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Özelleştirme Yasası  (Halkla İlişkiler)



Dahilisi 121



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 









 

Pembe Türkkal



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Özelleştirme Yasası  (Halkla İlişkiler)



Dahilisi 124



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 
 









 

Şerif Kasabalı



Şube Adı: Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi



Görevi: Özelleştirme Yasası  (Halkla İlişkiler)



Dahilisi 122



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr




 


 







  

Belin Özdenak Altınkalb



Şube Adı: Sınai Mülkiyet Şubesi



Görevi: Özelleştirme Yasası  (Markalar)



Dahilisi 152



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr



 
 















           

 









           













             
 













           

 











           

 










             

 







           























           



              

Eser Korakan



Şube Adı: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi



Görevi: Geçici Memur (Hukuk İşleri)



Dahilisi 113



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr



Eser Korakan



Şube Adı: Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi



Görevi: Geçici Memur (Hukuk İşleri)



Dahilisi 113



E-Posta: info.rkmmd@gov.ct.tr