Fasıl 268 Ticaret Markaları Yasası’nın Avrupa Birliği normlarına da uygun olacak şekilde günümüz şartlarına göre güncellenmesi için, AB Koordinasyon Merkezi bünyesinde Fikri Mülkiyet konusunda uzman iki kişi ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde Taslak Yasa oluşturulmuştur. Duyurulur.


*  Fasıl 268 Ticaret Markaları Yasası