ŞUBELERİMİZ

1. Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi
 

İlgili Şube Dairenin mevcut iki şubesinden biridir. Şube genelde iki ana kısma ayrılmıştır. Bir kısmı şirketlerin işlemleri diğeri ise Resmi Kabz İşlemleri (tasfiyeler) kısımlarıdır. Şirketler kısmında, hertürlü şirket Kollektif ve Komandit ile Ticari Unvan tescilleri, tescil sonrası ise meydana gelen değişikliklere ait hertürlü işlemleri ile Rehin akti ve ipotek sicillerinin tutulduğu, ayrıca halkla ilişkilerin bire bir gerçekleştiği, günlük onay belgelerinin hazırlanıp verildiği kısımdır. Resmi Kabz ise Mahkeme emriyle tasfiyeler, arzuya bağlı tasfiyeler ve Mahkeme gözetimindeki tasfiyelerin tüm işlemlerinin Yasalar çerçevesinde yürütüldüğü kısımdır.
2. Sinai Mülkiyet Şubesi
 

3.Dünya Ülkeleri, T.C. ve K.K.T.C.’deki Ticaret Markalarının tesciline, yenilenmesine ve tescil arası ve tescil sonrası çeşitli safhalardaki her türlü teknik işlemlerin ilgili yasalara, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması ve bu müracaatlara ait tahsilatların Gelirler Dairesine yatırılmasının sağlanması. Birleşik Krallık’ta tescilli Patentaların kaydı ve kayıt sonrası değişiklikleri. Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan yabancı uyrukluların ve K.K.T.C.’deki kişi, kurum ve derneklerin Yöresel ve Geleneksel karaktere sahip ürünlerinin tescili.