ŞİRKETLER ŞUBESİ FORMLARI

1)- M.Ş.1 Bir Şirketin kaydı için istida halinde, Şirketler yasası, Fasıl 113’ün icaplarına uyulduğuna dair beyan.

 

2)- M.Ş.2 Kayıtlı yazıhanenin mevkiinin veya bundaki herhangi bir değişikliğin bildirimi.

3)- M.Ş.3 Direktör ve Sekreterlerin tafsilatı.

4)- M.Ş.4 Direktörlere, Sekretere veya bunlara ilişkin ayrıntılardaki değişikliğin bildirimi.

  

 

5)- M.Ş.5 Şirkette direktörlük görevi ifa etmek için muvafakat.

6)- M.Ş.6 Şirketin direktörü olmaya muvafakat eden kişilerin listesi.

7)- M.Ş.10 Şirketler Yasası, Fasıl 113’ün 104 (2) (b) Maddesinde öngörülen şartların yerine getirileceğine ilişkin beyan.

8)- M.Ş.12 Tahsis Formu.

9)- M.Ş.13 Hisse Senetlerine ilişkin sözleşmenin ayrıntıları.

10)- M.Ş.14 Sermaye artışı tescil harcı.

 

11)- M.Ş.24 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tescil edilmiş bir şirketin tesis ettiği rehin akdi veya ipoteğin ayrıntıları.

 

12)- M.Ş.28 Tescilli bir rehin akdine ilişkin borç ödeme muhtırasını tastik beyanı.

13)- M.Ş.31 Kaydolunan bir ipoteğin iptaline ilişkin beyan

14)- M.Ş.32 Hisse sermayesine sahip bir şirketin yıllık rapor formu

15)- M.Ş.32A Pay sermayesi bulunan bir şirketin yıllık raporuna ek olarak Şirketler Mukayyitliği'ne sunulabilen devre arası özet rapor formu.

16)- M.Ş.33 Pay sermayesi bulunmayan bir şirketin yıllık raporu. (20. Madde Tahtında Kurulan ve Kar amacı olmayan şirketler için)

 

17)- Y.Ş.1 Bir Yabancı Şirketin tescil ettirmesi gerekli vesikaların listesi

18)- Y.Ş.2 Yabancı bir Şirketin direktörler ve sekreterinin listesi ve ayrıntıları.

19)- Y.Ş.3 Bir Yabancı Şirket adına tebligat kabulüne yetkili. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşmiş şahısların isim ve adreslerinin listesi.

20)- Y.Ş.4 Bir Yabancı Şirketin Ana Sözleşme ve Nizamnamesinde veya şirketi teşkil eden veya teşekkülü gösteren diğer vesikadaki değişikliğe dair Beyanname

21)- Y.Ş.5 Yabancı bir şirketin direktörlerine ve sekreterine ilişkin liste veya ayrıntılardaki değişikliklerin raporu.

22)- Y.Ş.6 Bir yabancı şirket adına tebliğ kabülüne yetlili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde oturan kişilerin isim ve adreslerindeki değişikliğe ilişkin rapor.

23)- T.U.1 K.K.T.C.’de iş yeri bulunan bir fert veya şirket tarafından bir ticari unvan kaydı için müracaat.

24)- T.U.2 K.K.T.C.’de iş yeri bulunduran bir fert veya şirkete ait ticari unvanın kayıtlı ayrıntılarında yapıln değişikliklere ilişkin beyanname.

25)- K.K.1 Bir Kollektif veya Komandit şirketin kaydı için müracaat.

26)- K.K.2 Tescilli bir Kollektif veya Komandit şirketin kayıtlarında yapılacak olan değişiklik beyanı.

 

27)- Hisse Devri senedi

28)- Hisse Devir Senedi (İngilizce)

29)- Evrak Talep Formu

30)- Dosya İnceleme Formu

31)- İsim Yoklama Formu

32)- Sermaye Harcı Hesaplaması (Formüllü Microsoft Excel Tablosu)

 

33) - Pul ve Harçlar listesi

 

 

MARKALAR ŞUBESİ FORMLARI

1)- TM NO 1 Kanun tahtındaki bir mesele veya muamele hususunda Vekil Tayinine İlişkin Form.

 

 

 

2)- TM NO 02 Ticaret Markaları Müracaat Formu

 

 

 

3)- TM NO 3 Tescil için Müracaatla birlikte verilmek üzere, Ticaret Markasının Ek Örneği.

 

 

4)- TM NO 5 Bir Ticaret Markasının Tescili için Yapılan Müracaata İtiraz Bildirimi.

 

 

5)- TM NO 06 Ticaret Markaları İtiraz Hususunda Karşılıklı Beyan.

 

 

6)- TM NO 7 Ticaret Markaları Dinlemeye Katılma Müracaatı

 

 

7)- TM NO 9 Ticaret Markaları Tescil İlan Formu

 

 

8)- TM NO 11 Ticaret Markaları Yenileme Formu

 

 

9)- TM NO 12 Ticaret Markaları Gecikmeli Yenileme Formu

 

 

10)- TM NO 13 Ticaret Markaları Sicile İade Formu

 

 

11)- TM NO 15 Ticaret Markaları Devir Formu (Devreden-Devralan)

 

 

12)- TM NO 16 Ticaret Markaları Devir Formu (Devralan)

 

 

13)- TM NO 18 Ticaret Markaları Adres Değişikliği Formu

 

 

14)- TM NO 20 Kitabet Hatalarının Doğrulanması ve Müracaatta Değişiklik

 

 

15)- TM NO 21 Ticaret Markaları İsim Değişikliği Formu

 

 

16)- TM NO 28 Ticaret Markaları İsim Yoklaması Formu

 

 

17)- TM NO 32 Ticaret Markaları Tebliğ Adresi Formu

 

 

18)- TM NO 43 Ticaret Markaları Tescili Kullananın Sicile Kaydı

 

 

19)- Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Özellikleri Ürün Adları Müracaat Formu

 

 

20)- PAT NO 1 Patentalar Vekaletname Formu

 

 

21)- PAT NO 2 Patentalar Müracaat Formu

 

 

22)- PAT No 12 Patentalar Tebliğ Adresi Formu

 

 

TASFİYE FORMLARI

1) TASFİYE FORMU NO 1 BORÇ ISPATI HUSUSUNDA YEMİN VARAKASI

 

2) TASFİYE FORMU NO 2 BORÇ ISPATI HUSUSUNDA YEMİN VARAKASI

 

3) TASFİYE FORMU NO 3 ÖDEME PAYININ BİR BAŞKASINA ÖDENMESİNE YETKİ VEREN BELGE

 

4) TASFİYE FORMU NO 4 TOPLANTIYA KATILANLARIN LİSTESİ

 

5) TASFİYE FORMU No.5 (TÜZÜK md.4) DURUM BEYANNAMESİ

 

6) TASFİYE FORMU No.5 (TÜZÜK md.4)- DEVAM DURUM BEYANNAMESİ 

 

DURUM BEYANNAMESİ EKLERİ

a) Liste A

 

b) Liste B

c) Liste C

 

d) Liste D

 

e) Liste E

 

f) Liste F

 

g) Liste G

 

h) Liste H

 

ı) Liste I

 

j) Liste J

 

k) Liste K

 

l) Liste L

 

m) Liste M

 

n) Liste N

 

o) Liste O

 

p) Liste P