MÜDÜRÜMÜZ

         Ekonomi, ve Enerji Bakanlığına bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik  dairesi Web sayfasını ziyaret ettiğiniz için öncelikle hoş geldiniz der, teşekkür ederim.

Bilindiği gibi, RKMM dairesi, 1974 mutlu barış harekatından sonra İngiliz sömürge döneminden kalan yasalar faaliyetlerini idame ettiren dairelerden biri olup; Dairenin kendine has yasalarının olmayışı; İngiliz sömürge yasaları olan Fasıl 113 Şirketler Yasası, Fasıl 116 kollektif ve/veya komandit şirketler yasası, Fasıl 266 patentalar yasası, fasıl 268 Ticaret Markaları Yasası ile 100/2007 Coğrafi İşaretlerinin ve Geleneksel özellikli ürün adlarının korunması yasası kuralları çerçevesinde faaliyetlerde bulunan ve KKTC Meclisinin 30 Ocak 1987 tarihli RKMM dairesi (kuruluş, görev ve çalışma esasları) yasası ile kurulmuştur.

Dairemiz 1 Müdür, 1 Müdür Muavini, 1 Şube Amiri, 5 I.Derece Memur, 1 II. Derece I. Sınıf Katip, 3 Geçici Memur, 1 Kadrolu İşçi (03), 1 Hukukcu (sözleşmeli) 14 Geçici İşçi, 6 Kıbrıs Türk Hava Yollarından alınan personel, (Özelleştirme Kapsamında), 3 Eti (Özelleştirme Kapsamında) 4 hizmet alımı personel çalışmakta olup personel sayımız 41 dir.

            Bilindiği gibi, dairemizin görev ve sorumlulukları çok geniş olmasından dolayı, KKTC’deki iş dünyası içerisinde çok önemli misyona sahiptir. Dairenin bilinen bütün eksikliklerine rağmen, daire mevcut personeli ile ayakta kalmaya çalışmaktadır.

            Dairemiz 2 Şube altında faaliyet göstermekte olup,

A)     Resmi Kabz İşleri ve Şirketler Şubesi, bu şube kendi içinde 2 ana kısma ayrılmaktadır. 1. Kısım Resmi Kabz İşlemleri (tasfiyeler), 2. Kısım ise Şirketlerin işlemleri ile ilgili kısımdır.

1.      Kısım: Resmi Kabz İşlemleri (Tasfiyeler); mahkeme emriyle tasfiyelerine karar verilen şirketlerin de bizzat tasfiye işlemlerini  (Gönüllü tasfiye, veya mahkeme emriyle tasfiyeler) veya bunların gözetimini yapmaktır.

2.      Kısım: Şirketler kısmında, Limited Şirketleri, kolektif ve komandit şirketler ile Ticari Unvanların deniz aşırı Şirketler denen Yabancı Şirketlerin ve Uluslararası Bankalar ve Uluslararası Şirketlerin tescilleri, tescil sonrası ise meydana gelen değişikliklere ait her türlü işlemlerinin yapıldığı, Rehin akdi ve ipotek sicillerinin tutulduğu, ve günlük onay belgelerinin verildiği kısımdır.

B)     Sınai Mülkiyet Şubesi:

      Üçüncü Dünya ülkeleri, TC ve KKTC’deki Ticaret Markalarının Tescili, ve Birleşik Kırallıkta Tescilli Patentlerinin kaydının yapılması, bu işlemler sonucunda elde edilen tahsilatların Gelir ve Vergi Dairesine Yatırılmasının sağlanması, Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan Yabancı uyruklular ve KKTC’deki kişi, kurum ve derneklerin yöresel ve geleneksel karaktere sahip ürünlerin tescilli yapılması ile tüm tescillerin tescil öncesi ve sonrası değişikliklerin asil kayıt işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır.

2005 yılından beri çalışması yapılan otomasyon sistemimiz için Dairemiz Harcama Kaleminden 250,000.-TL Devlet katkısı sağlanmış olup, en kısa zamanda datalarımızı Windows ortamına taşınmak için gerekli girişimler aktif hale getirilecektir.

Bunun yanında, devletimizin projesi olan e-devlet projesi hayata geçirilirken alt yapımız hazır olacak ve vatandaşların dairemize gelmeden dairemizdeki taleplerini internet ortamından gerçekleştirme imkanına kavuşacaklardır.

Bunun Yapılmasındaki Gayeler Şunlardır.

1)      Şahıs veya tüzel kişilere ilgili bilgilere,  verimli, güvenli, hızlı ve kolay ulaşılabilmesi sağlamak.

2)      Vatandaşların Dairemizle ilgili iş ve işlemlerin de gerekli bilgilerin güncellenmiş şekliyle tedarik etmesini sağlamak.

3)      Tüzel kişilere ilişkin verilerin merkezi bir yapıya kavuşmasını sağlamak.

Bunların Vatandaşa Sağladığı Faydalar Şunlardır.

1)      Kısa vadede Şirketlerin Kuruluşu, Ticari Ünvanları, diğer şirket işlemleri, Ana Sözleşme değişiklikleri hisse artırımı / hisse değişikliği, direktör ve yönetim değişiklikleri, genel kurul bilgi işlemleri gibi işlemler online yapılabilecek, onaylanabilecek ve arşivlenebilecektir.

-          İşe başlama, kapama ve tasfiye gibi süreçler hızlandırılarak bürokrasi azaltılacaktır.

-          Vatandaş için yerinde işlem yapmak, onlara maliyette düşüş ve zamandan kazanım sağlayarak daha çok iş yapmalarının önünü açacak bu da ekonomiye pozitif yönde önemli bir katkı sağlayacaktır.

Dairemizde tasfiye işlemlerini yöneten bölümümüzde kalifiye ve yeterli hukukçu ve memurların olmamasından dolayı, tasfiye işlemlerinin yeterince hızlı ve verimli yürümemesine sebebiyet vermektedir.  Bu eksik ve noksanlıklar ilgili Bakanlığa bildirilmiş olup, en kısa zamanda bu eksikliklerin giderileceği inancındayız.

 

 

 

Sinan SARIKAYA

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü