Posted: Şub 8, 2024

Genelge

06 Şubat 2024 tarihinden itibaren, 3. Dünya Ülkeleri'nden ülkemize öğrenci olarak gelenlerin KKTC'de şirket kurmaları ve/veya kurulmuş şirketlere hissedar olmalarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç diğer ülke vatandaşı öğrencilerin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası kuralları istisna tutulmak koşulu ile, şirket kurmaları ve/veya şirketlere ortak olmaları durumunda, kayıtlı ve ödenmiş sermayelerinin en az 500.000 Euro karşılığı Türk Lirası olması, yabancı öğrencinin payına düşen hissenin % 10 'dan az olmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Sinan SARIKAYA

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü

Devamı
Posted: Şub 7, 2024

GENELGE

Marka ve Patent işlemleri'nin uluslararası boyutları ele alındığında markalarla ilgili işlemlerin süratle ve doğru bir şekilde ilerleyebilmesi için Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü'nün Markalar Şubesi'nde bundan böyle bazı işlemler 05 Şubat 2024 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

-          Marka isim yoklaması (TM.28) kitabet hatalarının düzeltilmesi, tasdikli evrak istenmesi ve tescil belge sureti istenmesinde, herhangi bir vekalet aranmayacaktır.

-          Alınan vekaletlerde hangi işlemlerin yapılacağı açıkça belirtilmeli, vekaletin tarihi, imza koyanın ismi, unvanı ve imzası bir tamam olmalıdır. Tasdiklerini el yazısı ile yapan ülke noterlerinin tasdiği de geçerli sayılacaktır.

-          Türkçe ve İngilizce dışındaki vekalet ve evraklarda yeminli tercüman tarafından tercüme (Türkçe veya İngilizce dilinde) yapıldıktan sonra, noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen vekaletler sadece noter onaylı olacak, diğer ülkelerden gelen evraklar noter ve apostil ve/veya noter ve KKTC Konsolosluğu ve/veya noter ve TC Konsolosluğu onaylı olmalıdır.

-           Marka isim değişikliği, itiraz dosyalanması, lisans kullanım sözleşmesi, devir ve birleşme kaydı için yapılan başvurulara eklenecek belgeler için ve bu işler için alınan vekaletnamelerin noter ve apostil ve/veya noter ve KKTC Konsolosluğu onayı ve/veya noter ve TC Büyükelçiliği onayının olması şarttır. Bu işlemler haricinde gelen TM No.1 formunda sadece noter onayı yeterli olacaktır.

Bilgi ve gereğini saygıyla rica ederim.

    Sinan SARIKAYA

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü

Devamı
Posted: Tem 13, 2023

E-Devlet Kapısı Üzerinden Verilen Hizmetler

e-devlet kapısı üzerinden vermekte olduğumuz e-tüzel sistemi çevrimiçi (online) hizmetler 24 Ağustos 2023 tarihlerinden itibaren İleride yeniden açılmak üzere geçici olarak durdurulmuştur. Kamu oyuna saygılarımızla duyrulur.

 

 

Devamı
Posted: Eki 10, 2022

ŞİRKETLERİN GAYELERİ HAKKINDA

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI
EKONOMI VE ENERJI BAKANLIGI
RESMI KABZ MEMURLUGU VE MUKAYYITLIK DAIRESI MÜDÜRLÜGÜ


Sayı : RKD.0.00-001/07-22/E.1993                                                                                                                                                            3 Ekim 2022
Konu : Şirketlerin gayeleri hk.

 

DAĞITIM YERLERİNE

                 Bakanlığımızın ekteki yazılarına binaen bilgilerinize getirilen hususlada, üyelerinizi
bilgilendirmeniz ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeniz, aksi takdirde ne Bakanlığımız
ne de Dairemiz sorumlu olmayacağı hususunu tarafınızın bilgisine getiririm.
Saygılarımla rica ederim.

                                                                                                                                                                                                             Olgun YETİŞMİŞ
                                                                                                                                                     <

Devamı
Posted: Haz 27, 2022

TASFİYE HALİNDEKİ ETİ TEŞEBBÜSLERİ LİMİTED’E AİT TAŞINMAZININ AÇIK ARTIRMA USULÜYLE SATIŞINA İLİŞKİN ŞARTNAME

TASFİYE HALİNDEKİ ETİ (ENDÜSTRİ, TİCARET VE İŞLETMECİLİK) TEŞEBBÜSLERİ LİMİTED’E AİT LEFKOŞAGÖNYELİ’DE KAİN. KOCAN NO: B 67 OLAN TAŞINMAZININ AÇIK ARTIRMA USULÜYLE SATIŞINA İLİŞKİN ŞARTNAME

Devamı